Rapstar Oreos
system sprzedaży i komunikacji dla sieci sprzedaży telefonii komórkowej PLUS
Rapstar Oreos | Dariusz Gąszczyk Portfolio
Causa
system obsługi kancelarii prawnej
Causa | Dariusz Gąszczyk Portfolio
Telekarty
platforma sprzedaży zasileń elektronicznych telefonii komórkowej PLUS.
Telekarty | Dariusz Gąszczyk Portfolio
Rezerwacje 24
rezerwacje online
Telekarty | Dariusz Gąszczyk Portfolio
Rdzeń
uniwersalny interfejs aplikacji Star Technology Sp. z o.o.
Telekarty | Dariusz Gąszczyk Portfolio
Film prezentujący uniwersalny interfejs Rdzeń.
© Dariusz Gąszczyk | portfolio 2011